Ngồi tựa mạn thuyền

NGỒI TỰA MẠN THUYỀN
Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Thúy Hường
*********************

Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có mấy mạn ới ơ thuyền.
là ngồi tựa có a mạn thuyền
ấy mấy đêm là đêm hôm qua
Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có mấy mạn ới ơ thuyền.
là ngồi tựa có a mạn thuyền.
Trăng in là in mặt nước í ơ cũng có a càng nhìn
là càng nhìn non nước càng xinh.
Hử là hôi hừ
Sơn rằng là sơn thủy í ơ có mấy hữu ới ơ tình
là sơn thủy có a hữu tình
ấy mấy em là em nhác trông ra
Sơn rằng là sơn thủy í ơ có mấy hữu ới ơ tình
là sơn thủy có a hữu tình
Thơ ngâm ơ là ngâm ngoài lái í ơ cũng có a rượu bình
là rượu bình giải trí trong khoang.
Hử là hôi hừ
Tay rằng là tay í dạo í ơ có mấy cung ới ơ ơ đàn
là tay dạo có năm cung đàn ấy mấy đôi là đôi í tay em
Tay rằng là tay dạo í ơ có mấy cung ới ơ đàn
là tay dạo có năm cung đàn
Tiếng tơ là tơ tiếng trúc í ơ cũng có a tiếng trầm
là tiếng trầm năn nỉ thiết tha
Làm tài trai… chơi chốn í ơ hà ới a là cầu hà…

Bình luận (2)

 1. Thu vàng
  Thu vàng nay ghé thăm trang web quanhobacninh.vn nghe các làn điệu quan họ cổ không nhạc đêm và biết được đây là bài hát đối của bài "Ngồi tựa song đào". NSND Thúy Hường ca bài "Ngồi tựa song đào" cũng rất hay.

  Đọc lại lời bài hát do bác ThanhhaiNam chép thu vàng chợt nghĩ có lẽ bài hát này là lời tâm sự của một chàng trai, còn bài "Ngồi tựa song đào" là tâm sự của một cô gái.

  Các bạn ghé đường dẫn sau đây để nghe bài "Ngồi tựa song đào" qua sự thể hiện của NS Ngọc Huynh, NS Trung Kiên không có nhạc đệm.

  http://baicadicungnamthang.net/dan-ca/ngoi-tua-man-thuyen-3
 2. ThanhNguyễn
  NGỒI TỰA MẠN THUYỀN
  Dân ca Quan họ Bắc Ninh
  Trình bày: Thúy Hường
  *********************

  Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có mấy mạn ới ơ thuyền.
  là ngồi tựa có a mạn thuyền
  ấy mấy đêm là đêm hôm qua
  Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có mấy mạn ới ơ thuyền.
  là ngồi tựa có a mạn thuyền.
  Trăng in là in mặt nước í ơ cũng có a càng nhìn
  là càng nhìn non nước càng xinh.
  Hử là hôi hừ
  Sơn rằng là sơn thủy í ơ có mấy hữu ới ơ tình
  là sơn thủy có a hữu tình
  ấy mấy em là em nhác trông ra
  Sơn rằng là sơn thủy í ơ có mấy hữu ới ơ tình
  là sơn thủy có a hữu tình
  Thơ ngâm ơ là ngâm ngoài lái í ơ cũng có a rượu bình
  là rượu bình giải trí trong khoang.
  Hử là hôi hừ
  Tay rằng là tay í dạo í ơ có mấy cung ới ơ ơ đàn
  là tay dạo có năm cung đàn ấy mấy đôi là đôi í tay em
  Tay rằng là tay dạo í ơ có mấy cung ới ơ đàn
  là tay dạo có năm cung đàn
  Tiếng tơ là tơ tiếng trúc í ơ cũng có a tiếng trầm
  là tiếng trầm năn nỉ thiết tha
  Làm tài trai… chơi chốn í ơ hà ới a là cầu hà…