Ngợi ca quê hương

Bình luận (1)

  1. yeunhacdo1971

    xin BQT bổ sung tên tác giả là Thanh Sơn ( Tân nhạc), Loan Thảo (vọng cổ)