Ngợi ca quê hương

Bình luận (2)

  1. lhn.101263

    Tác giả bài ca này là Quế Anh (cổ nhạc) và Thanh Sơn (tân nhạc) theo https://vi.chiasenhac.vn/mp3/my-chau-chi-tam/ngoi-ca-que-huong-tan-co-ts3607cdqkntvm.html. Soạn giả Quế Anh còn có các tên gọi khác là Quế Chi, Anh Vị, Dạ Thảo, Hoàng Việt, Loan Thảo. Trân trọng!

  2. yeunhacdo1971

    xin BQT bổ sung tên tác giả là Thanh Sơn ( Tân nhạc), Loan Thảo (vọng cổ)