Ngày vui ước hẹn

Đóng góp: Túc Nguyễn

Bình luận (3)

  1. lhn.101263

    Đề nghị Ban biên tập đính chính tên nghệ sỹ thể hiện bài hát này là Quỳnh Sen và Ngọc Sơn (chèo) để phân biệt với ca sỹ Ngọc Sơn. Không nên ghi là Ngọc Sơn (NSUT) vì có thể sau này nghệ sỹ chèo Ngọc Sơn lại trở thành nghệ sỹ nhân dân. Trân trọng!

  2. SaoThuy1949

    Bài này theo làn điệu ĐƯỜNG TRƯỜNG PHẢI CHIỀU. Còn " Đường trường Duyên phận" là tên một vở chèo của Nhà hát Chèo Việt Nam, kịch bản của cố tác giả Trần Đình Văn, không phải là tên một làn điệu chèo.

  3. SaoThuy1949

    Bài này theo điệu Đường trường phải chiều, không phải là Đường trường thu không