Mừng chim hót

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Đây là giọng hát của 1 thiếu nhi, chắc chắn không phải tiếng hát NSUT Kim Thoa (chèo) - Diễn viên Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam. Đề nghị Ban biên tập kiểm tra và chỉnh sửa lại thông tin người trình bày bài hát này. Trân trọng!