Mùa xuân ước hẹn

Đóng góp: Dinh Truong

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Đề nghị Ban biên tập bỏ dấu gạch ngang "-" ngay sau tên bài hát. Trân trọng!