Mưa trong đêm làng dệt

Lời: Hồ Thị Lạ

Bình luận (0)