Mùa đông đất ấm tình Người

Đóng góp: SaoThuy1949

Bình luận (4)

  1. SaoThuy1949

  2. SaoThuy1949

    Vâng cám ơn Ihn.101263, để tôi kiểm tra lại ...

  3. Ngọc Thạch

    Bài này do thành viên SaoThuy1949 gửi đến với thông tin như thế. Đề nghị bạn SaoThuy1949 kiểm tra lại va trả lời cho bạn lhn.101263. Xin cảm ơn.

  4. lhn.101263

    Kính đề nghị Ban quản trị kiểm tra và xác nhận lại: Bài hát này do NSUT Minh Thu và NSUT Ngọc Hưng - Diễn viên Nhà hát chèo Việt Nam thể hiện, thay vì NSUT Minh Thu và NSUT Khắc Tư. Trân trọng!