Một đời say khúc chèo quê

Đóng góp: nghedc2017
Một Đời Say Khúc Chèo Quê
Du xuân- SL: An Haiminh-Minhdc- Thủy Bếu
Nói thơ.
Gửi người yêu khúc dân ca
Câu Chèo mẹ hát ơi à ru anh
Thấm trong dòng sửa ngọt lành
Tâm hồn sáng tựa trăng thanh quê nhà.
Hát: Du xuân
1. Bến nước, sân đình, cây đa
Cây đa, bến nước, sân đình.
2. Đã thành, hồn quê sâu lắng ơi ới a để
Cho lòng người say ôi cảnh quê
Dù cho trăm mối nhọc nhằn, say chèo quê
Dù cho trăm mối nhọc ì i nhằn i i í i ì ì i.
3. Câu chèo, như dòng sữa Mẹ ơi ới a để
Nuôi một tình yêu, theo cùng anh
Để cho câu hát giăng mùng, giăng lòng Anh
Để cho câu hát giăng ì i mùng i i í i ì ì i.
4. Dẫu còn nợ đời vay trả ơi i ới a để
Vẫn dành lời ca gieo mầm Hoa
Tình yêu theo mãi trong đời, những lời ca
Tình yêu theo mãi trong ì i đời i í iì ì i.
5. Xuân về, tình yêu chắp cánh ơi ới a để
Ngọt ngào câu hát dân ca, say lòng ta
Đẹp tựa đóa hoa dâng đời, ru hồn ta
Đẹp tựa đóa hoa dâng ì i đời i í iì ì i.Bình luận (1)

 1. nghedc2017

  Lời mới: Một Đời Say Khúc Chèo Quê
  Du xuân- SL: An Haiminh & 6+
  Nói thơ.
  Gửi người yêu khúc dân ca
  Câu Chèo mẹ hát ơi à ru anh
  Thấm trong dòng sửa ngọt lành
  Tâm hồn sáng toả trăng thanh quê nhà.

  Hát: Du xuân
  1. Bến nước, sân đình, cây đa
  Cây đa, bến nước, sân đình.

  2. Đã thành, hồn quê sâu lắng ơi ới a để
  Cho lòng người say câu chèo quê
  Dù cho trăm mối nhọc nhằn, say chèo quê
  Dù cho trăm mối nhọc ì i nhằn i i í i ì ì i.

  3. Câu chèo, như dòng sữa Mẹ ơi ới a để
  Nuôi một tình yêu, theo cùng ta
  Để cho câu hát giăng mùng, giăng lòng ta
  Để cho câu hát giăng ì i mùng i i í i ì ì i.

  Nói thơ
  Thương ai đào liễu một mình
  Thị màu táo rụng sân đình lẳng lơ
  Tò vò, con nhện giăng tơ
  Đường trường duyên phận đợi chờ trăm năm.

  4. Chỉ điều tơ hồng kết tóc i
  ơi i ới a để
  Nên tình đôi ta, những lời ca
  Tình yêu theo mãi trong đời, những lời ca
  Tình yêu theo mãi trong ì i đời i í iì ì i.

  5. Xuân về, tình yêu chắp cánh ơi ới a để
  Ngọt ngào câu hát dân ca, say lòng ta
  Đẹp tựa như đóa hoa đời, ru hồn ta
  Đẹp tựa đóa hoa ì i đời i í iì ì i.