Mời bạn về Hải Dương quê tôi

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Chất lượng quá kém, do âm lượng tiếng hát quá bé so với tiếng nhạc!