Mấy nhịp cầu tre

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Tác giả bài ca "Mấy nhịp cầu tre" là Lâm Hữu Tặng (cổ nhạc) và Hoàng Thị Thơ (tân nhạc) kính thưa Ban biên tập!