Mặc trầm Yên Tử

Ngâm sổng:

Mây luồn vách núi

Gió đẩy trời lên

Non mờ sương gội

Lãng đãng màu thiền

Yên Tử nghìn năm mặc trầm hương khói

Như lạc vào miền cổ tích thần tiên

Luyện năm cung

Trổ I:

Tưởng những diệu huyền, khi chân bước đi lên

Bậc đá chênh nghiêng

Một vùng Yên Tử thiên nhiên tuyệt vời!

Đường cây, níu bước chân í i người

Như nấc thang lên trời

Mây gió mây gió chơi vơi

Tiếng con chim gọi đàn ríu rít, từ nơi nơi xa gần

Tiếng suối trong rì rầm

Hoa rừng thơm toả quanh năm

Sim tím chiều…. trầm ngâm

Trổ 2-

Thông rừng nao nao khi gió chuyển í i mùa

Ngân nga chuông chùa

Như tiếng như tiếng người xưa

Từ suối Giải oan động lòng sâu kín

Tám trăm năm cuộc đời

Đang thở than ngậm ngùi

Nỗi niềm ẩn ức người ơi

Lắng tận cùng đầy vơi

Nói vần:

Giữa thẳm sâu tiếng chuông chùa Yên Tử

Gỡ lòng người thoát khỏi cảnh u mê

Và tiếng mõ xuyên thời gian, mưa nắng

Chuyện ngàn xưa phút chốc bỗng hiện về

Trổ kết:

Đâu từ xa xăm, bao i chuyện cũ hiện về

Giữa nước mây bốn bề

Xa lánh xa lánh vàng son

Người lánh xa bụi trần nhân thế, bạn núi non vui vầy,

mõ chuông đêm ngày

Bạn cùng trăng, gió , trời , mây

Muôn đời, còn đây…./.

Bình luận (0)