Lý ngựa ô

LÝ NGỰA Ô

Dân ca Nam Bộ
Trình bày: Kiều Hưng.
****************************

 

Khớp con ngựa ngựa ô.
Khớp con ngựa ngựa ô,
Ngựa ô anh thắng, anh thắng kiệu vàng.
Anh tra khốt bạc, lục lạc đồng đen, búp sen lá dậm,
Dây cương nhuộm thắm cán roi anh bịt đồng thòa.

Ngựa anh ứ anh đưa nàng, anh đưa nàng
Anh đưa nàng về dinh.
Ngựa anh ứ anh đưa nàng, anh đưa nàng.
Anh đưa nàng về dinh.

Khớp con ngựa ngựa ô.
Khớp con ngựa ngựa ô,
Ngựa ô anh thắng, anh thắng cái kiệu vàng ứ ư ư ự ứ ư.
Anh tra khốt bạc, lục lạc đồng đen, búp sen lá dậm,
Dây cương nhuộm thắm cán roi anh bịt đồng thòa.
Ngựa anh ứ anh đưa nàng, anh đưa nàng,
Anh đưa nàng về dinh.
Ngựa anh ứ anh đưa nàng, anh đưa nàng,
Anh đưa nàng về dinh

Bình luận (3)

 1. Chinh Thay đồ
  Chinh Thay đồ
  Rất vui vì mới được gập ca sĩ Kiều Hưng mới từ Đức về.Bác giờ đã 75 tuổi nhưng hát vẫn hay mượt mà tình cảm.Cám ơn anh Thanh Hải ở Hữu Bằng đã tổ chức buổi gập mặt này.Mong ban nhạc có buổi tổ chức gập ca sĩ tại Hà Nội để mọi người cùng vui với ca sĩ Kiều Hưng vì thời gian bác ở VN rất ngắn...
 2. PLN
  BQT ơi kiểm tra giúp bài này ko nghe được.
 3. Đ H C
  Tuyệt vời