Lý cây đa

LÝ CÂY ĐA

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Thương Huy
ền.
***************************


Trèo lên quan dốc ngồi gốc ối a cây đa, rằng tôi lý ối a cây đa rằng tôi lới ối a cây đa
Ai xui ôi à tính tang tình rằng, cho cô mình gặp xem hội cái đêm trăng rằm rằng tôi lý ối a cây đa tôi lới ối a cây đa

Vải nâu may áo, may áo ối viền năm tà, rằng tôi lý ới viền năm tà rằng tôi lới ối viền năm tà
Ai đem ôi à tính tang tình rằng cho anh chàng mặc xem hội cái đêm trăng rằm rằng tôi lý ối a tháng giêng, tôi lới ôi à tháng giêng

Chẻ tre đan nón đan nón ơi ba tầm rằng tôi lý ối tầm ba tầm tôi lới ôi tầm ba tầm
Ai đan ôi à tính tang tình rằng cho cô mình đội xem hội cái đêm trăng rằm rằng tôi lý ối a sáng trăng tôi lới ôi à sáng trăng

Bình luận (1)

  1. Tạ hữu Sức D1-Long an
    Tạ hữu Sức D1-Long an
    Bà Thương Huyền hát bày rất mộc mạc có lẽ được thu vào những năm cải cách ruộng đất thập kỷ năm mươi (50) thế kỷ 20 không cần phối khí nhưng sao mà hay đến như vậy,nhớ lại những năm ấy đoàn chiếu phim của huyện một tháng về quê tôi một lần chiếu ở bãi chợ, tối đến chúng tôi phải trốn vé chui hàng rào bơi qua sông rét chêt mẹ luôn để vào xem nếu bị bắt mấy anh bảo vệ không cho vào,mà bắt chui ngược ra hay bơi ngược ra, bà Thương huyền được phát bài lý cây đa và các câu hò của đoàn vận tải phục vụ chiến dịch Điện biên nhiều nhất,xin cám ơn BQT cho tôi được sống lại về ký ức.