Lời ru bên tượng đài liệt sỹ

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Minh Nguyệt hát cùng tốp nữ Nhà hát chèo Hà Nội kính thưa Ban biên tập.