Lời ca dâng Đảng

Bình luận (3)

  1. Lão Nông

    Tôi đã nghe những bản thu của Kim Dung và Thúy Đạt và nhất trí với bác Ngọc Thạch rằng đây là giọng hát Kim Dung (chất giọng mềm, xốp và cách lảy hạt, rung giọng rất khác với Thúy Đạt).

  2. Ngọc Thạch

    BBT đưa lên theo giới thiệu của nhà Đài và giọng hát ca trù ở bài này giống giọng Kim Dung ở nhiều bài ca trù khác do Kim Dung hát. Tôi đã nghe 3 bài ca trù Thúy Đạt hát ở trang này, giọng khác với Kim Dung. Nếu bác lhn.101263 có file âm thanh bài này giới thiệu người trình bày Thúy Đạt, bác gửi cho BBT, chúng tôi sẽ sửa ngay. Cảm ơn bác.

  3. lhn.101263

    Đây là tiếng hát NSƯT Thúy Đạt (cải lương) - Diễn viên Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam thay vì Kim Dung. Đề nghị Ban biên tập kiểm tra và xác nhận. Trân trọng!