Liện sai

LIỆN SAI

Dân Ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Minh Thành Tốp ca Nam Nữ CLB Quan họ TP Bắc Ninh
***********************************

 

Người rằng người ơi.
Đấy ơi bên em hỡi í a a ả à người là đôi ới à người ơi,
Chứ em có a thương người, như ớ lá ớ ơ bi song lá đài bi,
Chứ ngày í a la thì, tình chung mà dãi nắng ớ cũng có a đêm thì,
Là á sương, sương lá a dầu sương, hừ ấy hư ấy hừ là hừ rằng ấy hư.

Người rằng người ơi.
Đấy ơi bên em hỡi í a a ả à người là đôi ới à người ơi,
Cái bối ới à tơ vương, cái ruột có a con tằm,
Còn đương là đương vấn vít í bởi cái ông tơ hồng,
Bà nguyệt ấy se, se lá a chưa se, hừ ấy hư ấy hừ là hừ rằng ấy hư.

 

Bình luận (0)