La Tiến anh hùng

Đóng góp: nghedc2017
La Tiến Anh Hùng
Soạn lời: BíchThủy & Đăng Khánh
Hát ru:
Ả a..à à.. ơi..
Nghe Bà ru kể những i ngày..
Bên dòng sông Luộc i a nơi này ì tang à.. thương i..
Nguyên Hòa- La Tiến quê hương
Hờn căm tiếng thét đêm trường khảo tra.
Nói thơ:
Thực dân tội ác gây ra
Đầu rơi máu chảy lệ nhòa đớn đau
Nước sông cuộn đỏ một màu
Sục sôi hun đúc chí sâu căm thù
Kiên trung ngời sáng thiên thu
Sử vàng đất mẹ lưu từ nơi đây.
Trổ 1: Trên mảnh i đất í i này ì/
Dấu xưa dấu / xưa còn lưu
Trên mảnh i đất í i này
Cây/ Đa chứng linh
Thực/ dân tàn ác
Tra/ tấn cực hình
Roi/ vọt đau thương
Lớp i người đã đổ, đã / đổ máu/ ì i xương i / ì i i í/ i ì
Trổ 2 : Nhìn lá i cờ í i hồng ì
Sắt son i sắt/ son niềm tin
Theo Đảng í dẫn í i đường
Giải/ phóng quê hương
Hưng Yên - Phố Hiến
Vững/ dạ kiên cường
Các/ chị các anh
Nguyện dành dâng trọn i dâng/ trọn tuổỉ / ì i xanh i / ì i i í/ i ì
Nói thơ:
Ăn quả nhớ người trồng cây
Cháu con góp sức dựng xây công trình
Cây Đa La Tiến chứng linh
Ghi lòng ơn tạc dáng hình quê hương.
Trổ 3 : Xúc động i nghẹn í i ngào ì/
Cháu con i cháu/ con ngày sau
Xúc động i nghẹn í i ngào
Tưởng / nhớ công lao
Bao/ người ngã xuống
Nhuộm/ đỏ máu đào
Để/ có hôm nay
Hương trầm thắp nén, thắp/ nén thơm/ ì i bay i / ì i i í/ i ì
Trổ 4: Khởi sắc i từng í i ngày
Nguyên Hòa- La Tiến hôm nay
Khởi sắc í tưng íi ngày
Xóm làng dưng xây
Tưoi màu ngói mới
Phơi phới ruộng đồng
Lúa nặng trĩu bông
Nhãn lồng thơm ngát, thơm ngát xa ìi trông i / ì i i í/ i ì

Bình luận (0)