Ký ức

Lời: Từ Quốc Hoài

Bình luận (1)

  1. hongdanha3
    Trời đất ơi, Thùy Dung đâu mà Thùy Dung.
    Đây là một ca khúc vọng cổ cơ mà.