Khúc hát tình yêu

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    NSUT Minh Huệ là một trong số ít giọng hát oanh vàng của Nhà hát chèo Hà Nội hôm nay, https://www.youtube.com/watch?v=jruVIAphslo.