Khúc chèo trao duyên

Bình luận (1)

  1. doanh quoc
    XUÂN HANH - THÚY MÙI trong nghệ thuật chèo là đôi trai tài gái sắc,có lẽ soạn giả XUÂN MẬT sáng tác bài hát này danh riêng cho hai nghệ sĩ,sao mà họ hát thành công quá.