Khúc ca gửi ra biên thùy

Bình luận (1)

  1. SaoThuy1949

    Bài này có nơi ghi do Thanh Hằng thể hiện.