Hương Sơn phong cảnh

Mưỡu:
Đàn thông phách suối vang lừng,
Cá khe lắng kệ, chim rừng nghe kinh.

Hát nói:
Bầu trời, cảnh bụt,
Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay.
Kìa non non, nước nước, mây mây,
Đệ nhất động hỏi là đây có phải?
Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái,
Lửng lơ khe Yến cá nghe kinh.
Thoảng bên tai một tiếng chày kình,
Khách tang hải giật mình trong giấc mộng.
Này suối Giải Oan, này chùa Cửa Võng,
Này am Phật Tích, này động Tuyết Quynh.
Nhác trông lên, ai khéo vẽ hình:
Đá ngũ sắc long lanh như gấm dệt.
Thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt,
Chập chờn mấy lối uốn thang mây.
Chừng giang sơn còn đợi ai đây,
Hay tạo hoá khéo ra tay xếp đặt?
Lần tràng hạt niệm "Nam vô Phật",
Cửa từ bi công đức biết là bao.
Càng trông phong cảnh càng yêu!

Bình luận (2)

 1. duongtuan

  Tôi xin bổ sung lời thơ bài 'Hương Sơn phong cảnh ca" của tác giả Chu Mạnh Trinh.

  Mưỡu:
  Đàn thông phách suối vang lừng,
  Cá khe lắng kệ, chim rừng nghe kinh.

  Hát nói:
  Bầu trời, cảnh bụt,
  Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay.
  Kìa non non, nước nước, mây mây,
  Đệ nhất động hỏi là đây có phải?
  Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái,
  Lửng lơ khe Yến cá nghe kinh.
  Thoảng bên tai một tiếng chày kình,
  Khách tang hải giật mình trong giấc mộng.
  Này suối Giải Oan, này chùa Cửa Võng,
  Này am Phật Tích, này động Tuyết Quynh.
  Nhác trông lên, ai khéo vẽ hình:
  Đá ngũ sắc long lanh như gấm dệt.
  Thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt,
  Chập chờn mấy lối uốn thang mây.
  Chừng giang sơn còn đợi ai đây,
  Hay tạo hoá khéo ra tay xếp đặt?
  Lần tràng hạt niệm "Nam vô Phật",
  Cửa từ bi công đức biết là bao.
  Càng trông phong cảnh càng yêu!

 2. Tâm Lưu Ly

  Mỗi bài đăng này giá như BBT đăng thêm lời bài hát nữa thì hay quá . Người nghe có thể rõ lời hơn hoặc có thể nhìn đó mà tập hát theo