Hương Sơn phong cảnh

Bình luận (1)

  1. Tâm Lưu Ly

    Mỗi bài đăng này giá như BBT đăng thêm lời bài hát nữa thì hay quá . Người nghe có thể rõ lời hơn hoặc có thể nhìn đó mà tập hát theo