Hội xuân quê tôi
Hội Xuân Quê TôiQuan họ theo điệu; Còn Duyên Lời: An Haiminh 1.Hội xuân là xuân về với, với quê tôi Tháng 2 dù ai xa cách nhớ ko phai nhắn ai tìm về Về cùng nhau ta vẹn câu thề Ngắm đồng xuân lúa trổ đang phất cờ là cờ lên xanh Tính a tinh tính tình tình tinh A hội ha, ư hội hư la hứ hội hừ 2.Làng trên là trên xóm dưới, dưới quê tôi Gái trai kề vai dạo bước, bước chân về đình làng dâng hương Có yêu thương ta hẹn xuân này Trao người câu ước hẹn mong đến ngày là ngày thành đôi Tính a tinh tính tình tình tinh A hội ha, ư hội hư la hứ hội hừ 3.Bài ca là ca em hát, hát đêm nay Đắm i say là say nhịp phách, với cung đàn là đàn ngân vang Nghe mênh manh trong dạ, mơ ì màng Bên đàng cây đơm lộc Thấy rộn ràng, là ràng niềm vui Tính a tinh tính tình tình tinh A hội ha, ư hội hư la hứ hội hừ 4.Mùa xuân là xuân đẹp những , những bàn tay Đắp xây là xây cuộc sống, sống quê mình giầu đẹp văn minh Thắm quê hương sâu nặng ân tình Sân đình cây đa bến nước Mãi in hình là hình trong tim Tính a tinh tính tình tình tinh A hội ha, ư hội hư la hứ hội hừ A hội a...ư hội hư ...la hứ hội ư..