Hội mùa

HỘI MÙA.

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Lời mới: Trần Quyển
Trình bày: Thanh Hiếu.

**************************

 

Ngày mùa là ngày hội í ơ có mấy rộn ới ơ ơ ờ ràng
là ngày hội có a rộn ràng,ấy mấy vui là vui khắp thôn trang.

Ngày mùa là ngày í hội í ơ có mấy rộn ới ơ ơ ờ ràng
là ngày hội có a rộn ràng.
Tay í em í ơ là em chọn giống í ơ để có a mùa màng,
là mùa màng nặng sức nặng gánh.Hử rằng lá hội hừ.

Hát rằng là Hà Bắc í ơ có mấy quê, ới ơ ơ quê mình,
là Hà Bắc có a quê mình. ấy mấy xinh là em í thêm xinh.

Hát rằng là Hà Bắc í ơ có mấy quê, ới ơ ơ quê mình,
là Hà Bắc có a quê mình.
Hội Lim í ơ vui tầy, hội cấy í ơ cũng có a hội Thầy
là đêm ngày tấp nập cùng vui.Hử rằng lá hội hừ.

Đất cằn là cải tạo í ơ có mấy ruộng, ới ơ ơ ờ đồng,
là cải tạo có a ruộng đồng ấy mấy quê là quê í hương anh.

Đất cằn là cải tạo í ơ có mấy ruộng,
ới ơ ơ ờ đồng, là cải tạo có a ruộng đồng
Bèo xanh í a là xanh em thả í ơ cũng có a kín đồng,
là kín đồng cho lúa thêm xanh.Hử rằng lá hội hừ.

Tay rằng là tay cấy í ơ có mấy tay, ới ơ ơ tay trồng
là cây lúa ới ả trong đồng ấy mấy đôi là đôi í tay em.

Tay rằng là tay cấy í ơ có mấy tay, ới ơ ơ ờ trồng
là cây lúa ới ả trong đồng.
Lúa xuân í ơ là xuân, giống mới í ơ cũng có a ngắn ngày,
là dân càng khoai sắn đầy kho.Hử rằng lá hội hừ.

Hội xuân xây đắp í ơ đời, ới a cuộc đời i.

 

Bình luận (2)

  1. lhn.101263

    Với tiếng hát đỉnh cao của NSUT Thanh Hiếu có lẽ dân ca quan họ Bắc Ninh còn lâu nữa mới tìm thấy một tài năng tương tự!

  2. Nguyễn Công Minh
    Nguyễn Công Minh
    Nghe bài dân ca của Chú cháu càng nhớ quê mình da diết. Kính chúc chú luôn khỏe, Tạo thêm nhiều hạt ngọc cho đời.