Hoa xuân biên cương dâng Đảng

Đóng góp: SaoThuy1949

Bình luận (1)

  1. SaoThuy1949

    Nghe bài này nhớ nhạc sĩ Ngọc Phan quá. Sắp giỗ Thầy rồi ...