Hoa trắng thôi cài trên áo tím

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Tác giả bài hát này là Kiên Giang (nhạc) và Huỳnh Anh (thơ) kính thưa Ban biện tập!