Hoa thơm bướm dạo

HOA THƠM BƯỚM DẠO

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Thương Huyền.
***********************

 

Ơi hoa tôi là này (ớ) hoa thơm
Ố tình là con bướm lượn
Ố tình là con bướm dạo (ối a)…
Bớ cái duyên có (a) ru hời
Tôi ơ hỡi bớ cái duyên có a ru hời
Bướm lượn là bướm (ôi a) nó bay
Bướm dạo là bướm (ôi a) nó bay.

Nước trong tôi là này nước trong xanh
Ố tình là con cá lặn
Ố tình là con cá lội (ối a)…
Bớ cái duyên có (a) ru hời
Tôi ơi hỡi bớ cái duyên có (a) ru hời
Cá lặn là cá (ối à) cắn câu
Cá lội là cá (ối à) cắn câu

Ấy yêu tới là nay (ơ…..ớ) là yêu nhau
Ôi tình là tình người ngãi
Ớ tình là tình người người ngãi (ôi a)
Bớ cái duyên có (a) ru hời
Ôi ơi hỡi bớ cái duyên có (a) ru hời
Nón mượn là nón (ối à) cho nhau
Nón gửi là nón (ối à) cho nhau

 

 

Bình luận (0)