Hồ nước Đồng Tranh

Bình luận (1)

  1. Hải Lê Nam

    Đề nghị Ban quản trị rà soát và đính chính tên bài hát này cho đúng. Vì tôi thấy ở đây đăng tải cùng nội dung bài hát chèo của soạn giả Công Sáu do nghệ sỹ Kim Thoa và tốp nữ Nhà hát chèo Đài tiếng nói Việt Nam trình bày nhưng có hai tên khác nhau (một là Hồ nước Đồng Chanh và một là Hồ nước Đồng Tranh). Xin cảm ơn!