Hồ Gươm trong nắng thu sang

Bình luận (1)

  1. MacPhi50
    Tôi vừa xin đựoc ở các chi CLB Đàn Hát Dân Ca Đài TNVN Lời bài này xin cung cấp để cả nhà hát mừng Thủ đô ngày 10-10