Hát giữa quê hương

Bình luận (1)

  1. Hải Lê Nam

    Tôi được biết bài hát này của soạn giả Trương Hải.