Gửi anh Mết Man

GỬI ANH MẾT MAN

Dân ca Gia Rai
Trình bày: Tuyết Thanh
******************************


 

Ơi Mết Man ời Man Mết Man
Nhớ cái bước chân anh đi
Em hôn dấu chân anh bên đường
Giàng cho em thương nhớ Mết Man
Hãy cho em ở bên Mết Man
Ơi Mết Man là ời Mết Man
Nhớ cái bước chân anh đi
Xuân sang rồi em mong chờ
Ngay ngày buồn thêm, đêm thương người
Ôi em nhớ tới Mết Man
Dù anh đi cách mười làn đường,
Dù anh đi cách mười dặm đường,
Em cũng đi theo gọi ơi Mết Man
Mười năm tìm không thấy
Có ai xinh đâu bằng Mết Man.
Ơi Mết Man là ời Mết Man

Bình luận (0)