Giữa tối hôm rằm

GIỮA TỐI HÔM RẰM

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Thúy Cải
*************************

 

Giữa tối cái đêm, hôm à… rằm, lá cái sáng.giăng..ư…suông
Sáng cả cái đêm, hôm rằm
Nửa đêm tang tình về sáng, Nửa đêm lý tính về sáng
Để giăng bằng cái ngọn cây tre, là anh có yêu em
Cho chọn có một bề, a la hứ ối hừ, a là hứ hời hư
Để em tang tình chờ đợi, Để em lý tình chờ đợi
Để bóng giăng là giăng chịu sầu, là cái bối tương tư
Một nhịp có mấy đôi ba cầu, a là hư ối hừ, a là hư hời hư

Người khôn tang tình chết mệt, người khôn lý tình chết mệt
Để mấy nhời, nhời nhỏ to, là cái bến sông kia
Có lúc, có mấy nhỡ à đò, a là hư ối hừ, a là hư hời hư
Giữa tối cái đêm, hôm à… rằm, lá cái sáng.giăng..ư…suông
Sáng cả cái đêm, hôm rằm
Nửa đêm tang tình về sáng, Nửa đêm lý tính về sáng
Để giăng bằng cái ngọn cây tre, là anh có yêu em
Cho chọn có một bề, a la hứ ối hừ, a là hứ hời hư

 

Bình luận (2)

  1. quangbacninh
    nsut Thúy Cải nguyên trưởng đoàn DCQHBN , chị có giọng hát quan họ đặc trưng , hội tụ đầy đủ các yếu tố ; vang , rền , nền, nảy , là chị cả của các liền chị đoàn dân ca QH Bắc Ninh , giọng hát đã hay lại đẹp người đẹp nết , đó là người kinh bắc .
  2. quangbn
    bài hát thật tuyệt vời.