Giữa tối đêm rằmGIỮA TỐI HÔM RẰM
Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: NSND Thúy Hường

************************

Giữa tối cái đêm hôm rằm, là cái sáng í i giăng ư suông
Sáng cả cái đêm hôm anh rằm
Nửa đêm i tang tình về sáng í i nửa đêm lý tính về sáng
Để giăng bằng cái ngọn cây tre, là anh có yêu em i.

Cho chọn có mấy một bề, a la hự ới hừ, a la hự hời hư
Để em i tang tình chờ đợi i í để em lý tình chờ đợi
Để bóng trăng là em chịu sầu, là cái mối tương tư
Một nhịp có mấy đôi ba cầu, a la hự ới hừ, a la hự hời hư.

Bắc nam tang tình đôi ngả, bắc nam lý tình đôi ba ngả
Để chịu sầu là cái đôi ba nơi, là cái con chim khôn
Chết mệt có mấy về mồi, a la hự ới hừ, a la hự hời hư.

Người khôn i tang tình chết mệt i í người khôn lý tình chết mệt
Để mấy nhời, nhời nhỏ to, là cái bến sông kia
Có lúc, có mấy nhờ à đò, a la hự ới hừ, a la hự hời hư.

Giữa tối cái đêm hôm i a rằm, lá cái sáng giăng ư suông
Sáng cả cái đêm, hôm rằm
Nửa đêm tang tình về sáng í i nửa đêm lý tính về sáng
Để giăng bằng cái ngọn cây tre là là anh có yêu em
Cho chọn có mấy một bề, a la hự ới hư, a la hự hời hư.

Bình luận (1)

 1. ThanhNguyễn
  GIỮA TỐI HÔM RẰM
  Dân ca Quan họ Bắc Ninh
  Trình bày: NSND Thúy Hường

  ************************

  Giữa tối cái đêm hôm rằm, là cái sáng í i giăng ư suông
  Sáng cả cái đêm hôm anh rằm
  Nửa đêm i tang tình về sáng í i nửa đêm lý tính về sáng
  Để giăng bằng cái ngọn cây tre, là anh có yêu em i.

  Cho chọn có mấy một bề, a la hự ới hừ, a la hự hời hư
  Để em i tang tình chờ đợi i í để em lý tình chờ đợi
  Để bóng trăng là em chịu sầu, là cái mối tương tư
  Một nhịp có mấy đôi ba cầu, a la hự ới hừ, a la hự hời hư.

  Bắc nam tang tình đôi ngả, bắc nam lý tình đôi ba ngả
  Để chịu sầu là cái đôi ba nơi, là cái con chim khôn
  Chết mệt có mấy về mồi, a la hự ới hừ, a la hự hời hư.

  Người khôn i tang tình chết mệt i í người khôn lý tình chết mệt
  Để mấy nhời, nhời nhỏ to, là cái bến sông kia
  Có lúc, có mấy nhờ à đò, a la hự ới hừ, a la hự hời hư.

  Giữa tối cái đêm hôm i a rằm, lá cái sáng giăng ư suông
  Sáng cả cái đêm, hôm rằm
  Nửa đêm tang tình về sáng í i nửa đêm lý tính về sáng
  Để giăng bằng cái ngọn cây tre là là anh có yêu em
  Cho chọn có mấy một bề, a la hự ới hư, a la hự hời hư.