Giữa chúng mình là mùa xuân
Tân nhạc : Diệp Minh Tuyền