Giao duyên

GIAO DUYÊN

Ai đi đâu đấy ai hởi ai, hay là là trúc đã nhớ mai tìm đi tìm mà tình nhân ơi


Nam:
Ba quan một chiếc là chiếc thuyền nan
Có về là về với Hội có gái ngoan gái ngoan tầm chồng
Ô mấy dậu tình rằng
Cô Cả, cô Hai nay đấy ơi
(Nữ: Anh Cả, anh Hai nay đấy ơi)

Nữ:
Ba quan một chiếc là chiếc thuyền rồng
Có về là về với Hội có cái công cái công đi tìm
Ô mấy dậu tình rằng
Anh Cả, anh Hai có biết không
(Nam: Cô Cả, cô Hai vẫn còn không)

Nam:
Ba quan một chiếc là chiếc thuyền không
Có về là về với Hội với bến sông bến sông đất bồi
Ô mấy dậu tình rằng
Cô Cả, cô Hai ở làng Đôi
(Nữ: Anh Cả, anh Hai ở làng Chanh)

Nữ:
Ba quan một chiếc là chiếc thuyền mành
Có về là về với Hội có cái danh cái danh với đời
Ố mấy dậu tình rằng
Anh Cả, anh Hai ra hát chơi
(Nam: Cô Cả, cô Hai ra hát chơi)

Nam:
Ba quan một chiếc là chiếc thuyền không
Có về là về với Hội với bến sông có a con thuyền
Ô mấy dậu tình rằng
Cô Cả, cô Hai vẫn còn duyên
(Nữ: Anh Cả, anh Hai nay có duyên
Ố mấy dậu tình rằng, ấy mấy dậu tình ơi)

Nam: Trên trời (Nữ: trên trời)có đám mây xanh
(Nữ: Ấy mấy dậu tình ơi)
Nam: Có con ngựa bạch chạy quanh gầm trời
(Nữ: Ô mấy dậu tình rằng, ô mấy dậu tình ơi)
Nam: Đôi ta (Nữ: đôi ta)
Muốn lấy nhau chơi (Nữ: ố mây dậu tình ơi)
Nhưng cái duyên không định thì trời không se
(Nữ: Ô mấy dậu tình rằng,ô mấy dậu tình ơi)
Nam: Những nơi che lấp bờ tre
Nhưng cái duyên cứ định, trời se anh vào
(Nữ: Ô mấy dậu tình rằng, ô mấy dậu tình ơi)
Nam: Ba đồng (Nữ: Ba đồng)
Một sợi chỉ đào
Áo rách không vá, vá vào áo tơi
(Nữ: Ố mấy dậu tình ơi)
Nữ: Cực lòng thiếp lắm chàng ơi
Biết rằng lên ngược , xuống xuôi nhỡ nhàng
Nam Nữ: Ô mấy dậu tình rằng, ô mấy dậu tình ơi
Ô mấy dậu tình rằng, ô mấy dậu tình ơi

x x x

Nữ nói:
Hội làng dưới ánh trăng thanh
Xin mời sơi miếng trầu xanh thắm nồng
Rộn ràng trong xóm ngoài đồng
Đẹp duyên phải phận tơ hồng trời se
Xin mời anh Cả anh Hai ăn với em một miếng trầu

Nam Nữ:
Ăn một miếng trầu, gặp đây ăn một miếng trầu
Không ăn cầm lấy, không ăn cầm lấy cho nhau vừa lòng
Trầu này trầu tính trầu tình

Nam: Trầu này trầu tính trầu tình
Nam Nữ: ăn vào cho đỏ, ăn vào cho đỏ
Môi mình môi ta, trầu này là miếng trầu vàng

Nam:
Đứng ở đằng xa, yêu nhau đứng ở đằng xa
Con mắt liếc lại, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần
Anh còn son (Nữ: Em cũng còn son)
Anh còn son (Nữ: Em cũng còn son)

Nam nữ:
Uớc gì ta được. ước gì ta được làm con một nhà
Anh về thưa với mẹ cha.

Bình luận (1)

  1. MacPhi50
    Đây là bài "Trúc Mai "Dân Ca Hà Nam khác với bài Trúc Mai Dân Ca Hà Đông