Giăng thanh gió mát

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Quá đã khi nghe anh hát, cố NSUT Xuân Trường ơi! Tôi tin rằng, sẽ còn rất lâu nữa mới có người hát dân qua quan họ đạt đến trình độ và đẳng cấp bác học như anh đã có!