Duyên Kinh Bắc

DUYÊN KINH BẮC

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Thanh Hiếu.Tốp nữ Đoàn QHBN
************************************

 

Thơ:
Nghĩa tình là đất Bắc Ninh
Trời soi trăng đậu mái đình cành đa.
Vấn vương kẻ lại người qua
Miếng trầu cánh phượng mặn mà người ơi.

Hát:
Ba í ì chúng em í i, ngày í ì ngày xuân í i
Rủ í ì ì nhau, đi ừ đi hội hư hội hừ là hừ ấy hừ.
Hội í à hội Lim í a chung vui với xuân.

Tiếng hát í a cũng có a ân cần.
Nhọc bước í a cũng có a vơi phần.
Quan họ í a cũng có a xa gần.
Đến hẹn í a lên ố lại lên.

Mùa í à mùa xuân í i,
Lời í ì lời ca í i
Mọc í ì ì ra, chan í ì i chứa ư hội hừ là hừ ấy hừ.
Ngoài í à giọng ca í a tiếng hát vang í xa.

Hát cho lo ấm í a cũng có a trẻ già là
Trời ố là nở hoa í a, đời ố là nở hoa.
Tình yêu thêm mặn có cái duyên thêm nồng
A á a chan hòa là cái duyên Kinh Bắc
Câu quan họ quê nhà mãi í a vang xa.

 

Bình luận (0)