Đường trường tải lương

Bình luận (2)

  1. MacPhi50
    Đây là làn điệu hay nhưng BQT cho lời lên để mọi người học
  2. doanh quoc
    giọng hát của ns THANH BÌNH buồn man mát nhưng nghe rất hay như điệu quạt màn, đào lí, chinh phụ vv, chị để lại cảm xúc đặc biệt cho người nghe...