Đưa gỗ về xuôi
Hò dô…khoan ơi dô khoan hò…giật!Nhanh tay nào nhanh tayHò dô…khoan ơi dô khoan hò…giật!Nào nhanh tay cầm dây cho chặt nàoHò dô…khoan ơi dô khoan hò…giật!Trong lao động tiếng hát vui càng vuiHò dô…khoan ơ dô khoan hò…giật!Mau mau đưa gỗ xuôi về xuôiHò dô…khoan ơi dô khoan hò…giật!Cùng chung tay xây dựng đẹp tươi thêm Tổ quốc mìnhHò dô…khoan ơi dô khoan hò…giật!