Chinh phụ

Làn điệu Chèo "Chinh phụ"
Giọng hát NSUT Đoàn Thanh Bình
Lời: chép từ youtube Mr. "Quang Đức Trần"

妾 身 不 想 為 征 婦
Thiếp thân bất tưởng vi chinh phụ (Thiếp chẳng màng vai người chinh phụ)
君 身 豈 學 為 王 孫
Quân thân khởi học vi vương tôn (Chàng lại học đòi bả vua quan)

須臾中兮對面
Tu du trung hề đối diện (Giữa phút giây hề đối diện)
頃刻裡兮分程
Khoảnh khắc lý hề phân trình (Trong khoảnh khắc hề ly phân)
分 程 兮 河 梁
Phân trình hề Hà Lương (Phân ly hề Hà Lương)

Ơi hỡi lang quân ơi. Thiếp nhớ chàng
A nhất tình hề lang quân ơi. Ới song bên hỡi chàng

騎 車 相 擁 君 臨 塞
Kỵ xa tương ứng quân lâm tái (Ngựa xe cùng tiễn ra quan ải)
楊 柳 那 知 妾 斷 腸
Dương liễu na tri thiếp nay đoạn trường (Dương liễu đâu hay thiếp đoạn trường)

Bằng hề hề lang quân
Ơi hỡi lang quân ơi. Thiếp nhớ chàng
A nhất tình hề lang quân ơi. Ới song bên hỡi chàng

去 去 落 梅 聲 漸 遠
Khứ khứ lạc mai thanh tiệm viễn (Khuất khuất sáo mai âm dần khẽ)
行 行 征 旆 色 何 忙
Hành hành chinh bái sắc hà mang (Đi đi cờ chiến thoáng sau nương)

Bằng hề hề lang quân
Ơi hỡi lang quân ơi. Thiếp nhớ chàng
A nhất tình hề lang quân ơi. Ới song bên hỡi chàng

望 雲 去 兮 郎 別 妾
Vọng vân khứ hề lang biệt thiếp (Trông mây đi hề chàng ly biệt)
望 山 歸 兮 妾 思 郎
Vọng sơn quy hề thiếp tư lang (Ngó núi về hề thiếp nhớ thương)

Bằng hề hề lang quân
Ơi hỡi lang quân ơi. Thiếp nhớ chàng
A nhất tình hề lang quân ơi. Ới song bên hỡi chàng

Bình luận (4)

 1. lhn.101263

  Đề nghị Ban Biên tập thống nhất cách gọi tên các làn điệu chèo ở đây. Ví dụ chỉ gọi là "Chinh phụ", mà không cần gọi là "Điệu chinh phụ" thay cho "tựa đề" của bài hát này. Như thế sẽ tương tự với cách gọi các làn điệu chèo khác: Đào liễu, Đào lý một cành, Lới lơ, Chức cẩm hồi văn, Tình thư hạ vị, Đường trường duyên phận, Đường trường vị thủy, ... mà không cần gắn chứ "Điệu" trước nó như đã thực hiện tại trang website này. Trân trọng!

  Tình thư hạ vị

  Thể loại: Hát chèo
  Trình bày: Duy Thường - Minh Phương (chèo)

  Đường trường vị thủy

  Thể loại: Hát chèo

  Trình bày: Quốc Khanh

 2. duongtuan

  Kính thưa Ban Quản Trị. Điệu chèo Chinh Phụ này là do NSUT (nay đã được phong NSND) Đoàn Thanh Bình hát, chứ không phải giọng của NS Thúy Lụa.

 3. thu vang

  Làn điệu Chèo "Chinh phụ"

  Giọng hát NSUT Đoàn Thanh Bình

  Lời: chép từ youtube Mr. "Quang Đức Trần"

  妾 身 不 想 為 征 婦
  Thiếp thân bất tưởng vi chinh phụ (Thiếp chẳng màng vai người chinh phụ)
  君 身 豈 學 為 王 孫
  Quân thân khởi học vi vương tôn (Chàng lại học đòi bả vua quan)

  須臾中兮對面
  Tu du trung hề đối diện (Giữa phút giây hề đối diện)
  頃刻裡兮分程
  Khoảnh khắc lý hề phân trình (Trong khoảnh khắc hề ly phân)
  分 程 兮 河 梁
  Phân trình hề Hà Lương (Phân ly hề Hà Lương)

  Ơi hỡi lang quân ơi. Thiếp nhớ chàng
  A nhất tình hề lang quân ơi. Ới song bên hỡi chàng

  騎 車 相 擁 君 臨 塞
  Kỵ xa tương ứng quân lâm tái (Ngựa xe cùng tiễn ra quan ải)
  楊 柳 那 知 妾 斷 腸
  Dương liễu na tri thiếp nay đoạn trường (Dương liễu đâu hay thiếp đoạn trường)

  Bằng hề hề lang quân
  Ơi hỡi lang quân ơi. Thiếp nhớ chàng
  A nhất tình hề lang quân ơi. Ới song bên hỡi chàng

  去 去 落 梅 聲 漸 遠
  Khứ khứ lạc mai thanh tiệm viễn (Khuất khuất sáo mai âm dần khẽ)
  行 行 征 旆 色 何 忙
  Hành hành chinh bái sắc hà mang (Đi đi cờ chiến thoáng sau nương)

  Bằng hề hề lang quân
  Ơi hỡi lang quân ơi. Thiếp nhớ chàng
  A nhất tình hề lang quân ơi. Ới song bên hỡi chàng

  望 雲 去 兮 郎 別 妾
  Vọng vân khứ hề lang biệt thiếp (Trông mây đi hề chàng ly biệt)
  望 山 歸 兮 妾 思 郎
  Vọng sơn quy hề thiếp tư lang (Ngó núi về hề thiếp nhớ thương)

  Bằng hề hề lang quân
  Ơi hỡi lang quân ơi. Thiếp nhớ chàng
  A nhất tình hề lang quân ơi. Ới song bên hỡi chàng

 4. MacPhi50
  Ban QT ơi ! Mấy bài Chinh Phụ đều không nghe đựoc rồi các cụ ạ