Đi thăm bạn

ĐI THĂM BẠN
Dân Ca Gia Rai
Trình bày: Tuyết Thanh.
*******************Ơ Này, Beng Geng anh này!
Ơ Này, Tu Đê anh này!
La la lả.... Làng Buôn ta xa nhau
La la lả.... Làng Buôn ta xa nhau (bơ...ơi...)
Khi xuân về (bơ o bơ...bơ ơi... )
Đi thăm bạn ( bơ bơơ...bơ..ơi... )

Bình luận (0)