Đi thăm bạn
ĐI THĂM BẠNDân Ca Gia RaiTrình bày: Tuyết Thanh.*******************Ơ Này, Beng Geng anh này!Ơ Này, Tu Đê anh này!La la lả.... Làng Buôn ta xa nhauLa la lả.... Làng Buôn ta xa nhau (bơ...ơi...)Khi xuân về (bơ o bơ...bơ ơi... )Đi thăm bạn ( bơ bơơ...bơ..ơi... )