Dệt gấm

DỆT GẤM

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Minh Th
ành (QH).
*********************************


Gấm đây là đôi tay í i vừa thêu là thêu em vừa dệt. Gấm hoa đôi em dệt. Ơ ớ đôi í ba người ơi ấy đôi em ngồi, em i ngồi em mới lại thêu hoa í qua hời qua a hời ru hời tình ru ì í i...

Em thêu này thêu hoa í tay em cầm là thoi í đôi em dệt. Gấm đây thêm xinh đẹp. Ơ ớ đôi í ba người ơi ấy xinh xinh đà xinh i đà em mới lại thêm xinh ấy qua ì hời qua a hời ru hời tình ru ì í i...

Em thêu này chăn loan í tay em cùng là thêu í như gối phượng. Cùng màn chăn ớ như gối đệm. Ơ ớ đôi í ba người ơi ấy em đưa về đưa về với bạn tri âm ấy qua hời qua a hời ru hời tình ru ì í i...

Em trông này ngóng ai. em đi là đi tìm bạn. Tìm không là không thấy bạn. Ơ ớ đôi í ba người ơi ấy trên con đường trên đường luống những ngẩn ngơ ấy qua hời qua a hời ru hời tình ru ì í i...

....

Em trông này ngóng ai. em đi là đi tìm bạn. Tìm không là không thấy bạn. Ơ ớ đôi í ba người ơi ấy trên con đường trên đường luống những ngẩn ngơ ấy qua hời qua a hời ru hời tình ru ì í i...

Em thương này nhớ ai nay em chờ là mai í như em đợi. em đi là đi tìm gọi. Ơ ớ đôi í ba người ơi ấy nghe trên ngàn trên ngàn nghe tiếng vượn ru con ấy qua hời qua a... hời... ru...hời...tình... ru...ì...í...i...

Bình luận (0)