Đào liễu

Bình luận (1)

  1. Cẩm Đình
    trích đoạn trong vở 'Tấm Cám'