Đào Hồng, đào Tuyết

BBT xin giới thiệu bài thơ gốc của Dương Khuê (1839-1902) viết về cô ca nương tên Tuyết khi ông đi hát ca trù :

Gặp Đào Hồng Đào Tuyết


Tác giả: Dương Khuê
Mưỡu 1

Ngày xưa Tuyết muốn lấy ông
Ông chê Tuyết bé, Tuyết không biết gì
Bây giờ Tuyết đã đến thì
Ông muốn lấy Tuyết, Tuyết chê ông già

Mưỡu 2

Nước nước biếc, non non xanh
Sớm tình tình sớm, trưa tình tình trưa
Nhớ ai tháng đợi năm chờ
Nhớ người độ ấy bây giờ là đây


Nói

Hồng, Hồng, Tuyết, Tuyết
Mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi
Mười lăm năm thấm thoát có xa gì
Ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu.
Ngã lãng du thời quân thượng thiếu
Quân kim hứa giá ngã thành ông
Cười cười nói nói thẹn thùng,
Mà bạch phát với hồng nhan chừng ái ngại
Riêng một thú Thanh Sơn đi lại
Khéo ngây ngây dại dại với tình
Đàn ai một tiếng Dương tranh.

Bình luận (0)