Đảng ta hoa của muôn nhà

ĐẢNG TA HOA CỦA MUÔN NHÀ

Điệu Xang Xừ Líu
Ca cải lương
Soạn Lời: Dân Huyền
Trình bày: Ái Liên

Bình luận (0)