Đã hẹn cùng nhau

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Thể hiện bài hát này là NSUT Thu Trang và Tốp nữ Nhà hát cải lương Việt Nam kính thưa Ban biên tập!