Còn duyên

CÒN DUYÊN

Dân ca Quan họ Bắc ninh
Trình bày: Minh Thành-Trung Kiên
*******************************


Còn duyên là duyên kẻ đón đón người đưa, hết duyên là duyên đi sớm để về trưa ớ trưa mặc lòng
Người còn không, đây em vẫn ở không ấy mà còn không,
Đây em chửa có chồng, đây tôi chửa có ai
Tính a tinh tính tình tình tinh a hội a hư hội hư là hứ hội hự.

Còn duyên là duyên ngồi gốc gốc cây thông, hết duyên là duyên ngồi gốc gốc cây hồng là hồng hái hoa,
Có yêu nhau sang chơi của chơi nhà, cho thầy là thầy me biết để đuốc hoa đuốc hoa định ngày.
Tính a tinh tính tình tình tinh a hội a hư hội hư là hứ hội hừ.

Còn duyên là duyên buôn nụ, nụ bán hoa, hết duyên là duyên ngồi gốc gốc cây đa chứ đa đợi chờ
Đừng thấy em lắm bạn mà ngờ, tuy rằng là em lắm bạn
Nhưng em vẫn chờ là chờ người ngoan.
Tính a tinh tính tình tình tinh  a hội a hư hội hư là hứ hội hừ...

Bình luận (5)

 1. quangbn
  sao bài này không nghe được đề nghị BQT xem giúp ,
 2. PLN
  Cảm ơn bác ThanhHaiNam.BQT cập nhật tên cs thể hiện cho đủ nhé ...
 3. ThanhNguyễn
  Xin lỗi PLN nhé hát cùng với Minh Thành là Quang Luyến.
 4. PLN
  Chào bác ThanhHaiNam giọng nữ hát cùng Minh Thành trong bài này là ai hả bác?...
 5. ThanhNguyễn
  CÒN DUYÊN
  Dân ca Quan họ Bắc ninh
  Trình bày: Minh Thành -Quang Luyến

  ************************

  Còn duyên là duyên kẻ đón đón người đưa,
  hết duyên là duyên đi sớm
  để về trưa ớ trưa mặc lòng
  Người còn không,
  đây em vẫn ở không ấy mà còn không,
  Đây em chửa có chồng, đây tôi chửa có ai
  Tính a tinh tính tình tình tinh
  a hội a hư hội hư là hứ hội hự
  Còn duyên là duyên ngồi gốc gốc cây thông,
  hết duyên là duyên ngồi gốc
  gốc cây hồng là hồng hái hoa,
  có yêu nhau sang chơi của chơi nhà
  cho thầy là thầy me biết
  để đuốc hoa đuốc hoa định ngày.
  Tính a tinh tính tình tình tinh
  a hội a hư hội hư là hứ hội hừ
  Còn duyên là duyên buôn nụ, nụ bán hoa,
  hết duyên là duyên ngồi gốc
  gốc cây đa chứ đa đợi chờ
  Đừng thấy em lắm bạn mà ngờ,
  tuy rằng là em lắm bạn
  Nhưng em vẫn chờ là chờ người ngoan.
  Tính a tinh tính tình tình tinh
  a hội a hư hội hư là hứ hội hừ