Có ai xuôi về (Ai xuôi về)

Bình luận (1)

  1. Quang Anh
    Đây là giọng hát NSND Thuý Cải chứ không phải NS Hải Xuân. Mong Lão Nông thẩm định giúp.