Chuyện kể ở Phượng Hoàng Sơn

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Đây là tiếng hát NSUT Hồng Tươi và tốp nữ Nhà hát chèo Hải Dương. Đề nghị Ban quản trị đính chính và thống nhất sử dụng 1 tên chung nghệ sỹ Hồng Tươi (chèo) đã có trong trang website này, tránh nhầm lẫn với nghệ sỹ Hồng Tươi (quan họ) hay nghệ sỹ Hồng Tươi nào khác. Trân trọng!